Kezdőlapra

 

S E L M E C I    H A G Y O M Á N Y O K

 

A k a d é m i s t á k    S e l m e c e n

 

Akadémisták Selmecen

    E hétvégék története a 2006-os rönk- és csilletolásra vezethetők vissza, a városok és karok közötti barátság ama nemes eseményére, melynek során a soproni hallgatók egy faragott rönköt, a miskolciak pedig egy csillét toltak közel két hét alatt gyalogosan Selmecre, majd pedig ünnepélyes keretek között az Akadémia Bányászati és Erdészeti Palotájában helyezték el őket. Ennek emléket állítva hívja meg Selmecbánya városa minden év októberében egy hétvégére az utódkarok valamennyi lelkes hagyományőrzőjét, nemcsak aktív diákságát.

    Szakítva a korábbi évek gyakorlatával, 2009-ben először az Erdészeti Múzeum magára vállalta a koordináló szerepet, s hagyományteremtő szándékkal egy olyan program összeállítását kezdeményeztük, amelynek a Selmecre látogatók valóban aktív szereplőivé, résztvevőivé válhatnak. A jövőben célunk egy olyan, az utódintézmények hallgatóiból álló diákcsoport magunk köré verbuválása, akik a következő években velünk együtt vesznek részt a programtervezésben, szervezésben és lebonyolításban.

Jelentkezés és további információ:    akademistakselmecen@gmail.comV I I I .    A k a d é m i s t á k    S e l m e c e n    t a l á l k o z ó

I d é n    m á r    n y o l c a d i k    a l k a l o m m a l !

Találkozunk?    Találkozzunk!    Selmec hív...

VIII. Akadémisták Selmecen - 2013. október 4-6.

Akadémisták Selmecen

(Akadémiai Örökség Program)

2006 - 2012


BUILDING A TRADITION Akadémisták Selmecen


Akadémisták Selmecen I-IV.

A első négy találkozóról készített film a FilmarchívumbanA találkozón készült képek a Galériában


A találkozón készült csoportképek