Fejléc

Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar

Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény

Múzeumunk

ERDŐPEDAGÓGIA


Az erdőpedagógiai foglalkozások legfontosabb választható témakörei a következők:

  • Az erdő alkotóelemei, állatok, növények (Alapvető ismeretek az erdő, mint életközösség szereplőiről, csoportosításukról, életmódjukról
  • Erdő és vad (Az erdő és vad ökológiai kapcsolatrendszere, a vad által okozott erdőkárok, azok elleni védekezés, vadeltartóképesség)
  • Az erdő élővilága tavasszal, az erdészek tavaszi munkái
  • Az őszi erdő élővilága, folyamatai, fakitermelés az erdőn
  • Az erdő madárvilága (Énekes és ragadozó madarak, táplálkozási, fészkelési szokásaik)
  • Térképismeret, tájékozódás a természetben
  • Szikes tavak élővilága (a Fertő-tó életközössége)
  • Erdőgazdálkodás és természetvédelem
  • Kétéltűek (főbb fajok, jellemzőik, érdekességek, hiedelmek)
  • Az erdőgazdálkodás alapvető folyamatai (az erdőfelújítás, telepítés, erdőápolás-nevelés és a fakitermelés eszközeinek, céljainak megismertetése)
Erdőpedagógia

Az erdőpedagógiai foglalkozások célja, hogy a velünk kapcsolatba kerülő gyermekek és felnőttek figyelmét felhívjuk az erdők társadalmi hasznosságára és az erdésztársadalom munkájára, érthetővé és érzékelhetővé kívánjuk tenni mindazokat a folyamatokat, melyek az erdők jelenlegi helyzetével és jövőjével kapcsolatosak. Az erdő termékeinek és szolgáltatásainak a társadalom számára történő elérhetőségét, az erdők védelmét biztosító erdőgazdálkodási tevékenységet és annak jelentőségét kívánjuk minél szélesebb körben ismertté tenni.

A tanórákhoz köthető alkalmakon túl minden évben több alkalommal szervezünk szabadidős gyermek és felnőtt foglalkozásokat, nemcsak Sopronban, hanem az ország számos pontján. Mindemellett bekapcsolódtunk az Európai Erdők Hete rendezvénysorozat országos rendezvényeibe is. Több alkalommal, több helyszínen állítottunk már fel interaktív erdei élménypályát, ahol több állomásponton különböző játékos ismeretszerzést elősegítő feladatokkal vártuk a gyermekeket és szüleiket.