Fejléc

Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar

Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény

Múzeumunk

A MÚZEUM ÉPÜLETE

Az Esterházy palota

Múzeum bejárat

Az Erdészeti Múzeum épülete - a kiemelt műemléki védelem alatt álló Esterházy-palota - Sopron középkori belvárosában, a Fő tér közvetlen közelében található.
A ház tulajdonosai 1379-től kezdve ismertek, magas rangú, jelentős személyiségek: gazdag földbirtokos nemesek, vagyonos patríciusok, jeles egyházi személyek voltak.
1614-től 1945-ig az Esterházy család birtokában volt.
1921 decemberében, a népszavazás napjaiban ebben az épületben számolták a Sopron és a környező 8 község hovatartozását eldöntő népszavazás szavazatait.

A felújítás első lépéseként az Országos Műemléki Felügyelőség régészeti és műemléki kutatásokat végzett, amelynek során kiderült, hogy a XVII. századi épület sok középkori részletet is tartalmaz.
A pincében I. és III. századi római falakat tártak fel, az udvaron a városfalakat kísérő Árpád-kori fal darabját, a déli szárnyban ugyanilyen korú kutat találtak. Az évszázadok során aza épületet többször átépítették, a XV-XVI. században a telken egy "U" alakú ház állt, amely mai formáját a XVII. század elején nyerte el. Az utolsó jelentősebb átalakítás a XVIII. század második felére tehető, amikor a szomszédos - a Központi Bányászati Múzeumnak otthont adó - épületet is megvásárolta az Esterházy család. Ekkor egységesítették a két palota homlokzatát is.
Az 1986-tól 1992-ig tartó műemléki felújítás során az átépítések nyomait megőrizve a XVII. századi homlokzatot alakították ki ismét, az épület belső részeit pedig múzeumi célú felhasználásra újították fel.

Múzeum udvar